Renifery bez Pustych Pudełek – Poezja Stachy

RENIFERY
BEZ PUSTYCH PUDEŁEK
WYOBRAŹNI
WYOB
RAŹNI
JAŹNI
MOJEJ
BEZ
BAKTERII
W GŁOWACH
HOBBITA
I MYŚL
TA SAMA
SŁOWA
NIE
SŁOWA
OWA
POGARDA
DLA SIEBIE
ZA WIARĘ
W COŚ CZEGO
NIE BĘDZIE!