Siła życiowa – nasz sprzymierzeniec

Logo zdrowie

Nie każdy wie, że zdrowie to naturalny stan człowieka, choroba zaś jest to brak zdrowia. Ci co żyją w zgodzie z prawami przyrody nie mogą być chorzy. Zwykło się nadawać chorobie osobowość, mówić o niej jako „tworze” żyjącym własnym życiem – dawać wiele powodów by zawładnęła ona naszym życiem w mniejszym lub większym stopniu.

Siła życiowa, coż to takiego?

W naszym ciele istnieje pewna siła życiowa, która zawsze działa na naszą korzyść. Często to, co uważamy za chorobę, jest działaniem ochronnym siły życiowej. I nie jest to wcale krok wstecz lecz przeciwnie – krok naprzód. Pierwszą zasadą siły życiowej jest samozachowanie. Występowanie: wszędzie tam gdzie jest życie. To dzięki niej odczuwamy popęd płciowy, instynkt macierzyński, rodzicielski, itp. Jest to inaczej mówiąc instynkt zachowania gatunku, umiejscowiony głęboko poza intelektem człowieka – nie sposób tego ogarnąć myślami. Jest podstawą naszego istnienia.

 Oprócz tego posiadamy instynkt życia indywidualnego, czyli najczęściej nazywany intelektem. Często dzieje się tak, że ten drugi próbuje zwalczać nasz instynkt samozachowaczy. (to najczęściej skutek głupoty lub niewiedzy).
„Wszystko, co człowiek posiada, gotów jest oddać za swoje życie”
– Chodzi tutaj raczej o dobra materialne.

Samozachowanie kontra umysł

Jednakże to instynkt samozachowawczy ciągle i wszędzie posiada miażdżącą przewagę nad umysłem. Tam gdzie jest życie dąży do jego zachowania, gdzie zdrowie – do zachowania zdrowia. Często wywołuje choroby, by zwrócić nam zdrowie, uwolnić nas od szkodliwych substancji, które zagnieździło się w nas przez niedbalstwo i lekkomyślność. Co konkretnie powoduje takie następstwa? Ano złe odżywanie się, nieprawidłowe sypianie, oddychanie, przyodziewanie, itp. Robimy, wszystko nie tak jak trzeba i nie robimy tego, co robić należy. Dlatego nie posiamy zdrowia. Jest garstka ludzi, którzy wiedzą, że siła życiowa czuwa zawsze nad nimi, troszcząc się o ich zdrowie i powodzenie. Bądźmy jednymi z nich! To nie tylko ułatwi nam życie, ale przyniesie spokój i radość. Ale o tym w następnym poście.

Pamiętajmy, że życie jest tym wszystkim czym jesteśmy my sami. Kiedy nie ma nas nie ma i życia. Po co się więc zamartwiać czymkolwiek, kiedy jesteśmy władcami własnego życia. Posiadamy potęgę z której nie zdajemy sobie sprawy. A szkoda!

pomocna okazała się książka:
Jogi Rama-Czaraka „Hatha – Joga nauka jogów o zdrowiu fizycznem i o sztuce oddychania”

Cykl postów w tym temacie:
Nauka o Zdrowiu