Uczcijmy pamięć zmarłych minutą ciszy…

58

59

minuta.