„Idę do kościoła znaleźć kości”

– gra słowna Super Julka