„Jedną z najważniejszych funkcji formalnej religii, jest obrona ludzi przed bezpośrednim kontaktem z Bogiem”

Carl Gustav Jung