Osiągnięcia Wenezueli za panowania Hugo Chaveza

ulica

Jedna z ulic Caracas

Tak zatytułowany jest fragment wiadomości jaką otrzymałem od bliskiej mi osoby. Jest to dość długa lista, która zawiera prawie wszystkie dokonania będące następstwem obecnej prezydentury Hugo Chaveza – bo mowa tutaj oczywiście o Republice Boliwariańskiej Wenezueli. Jaki mówi annamotreanu „dane jak to dane, można nimi zawsze trochę manipulować, ale trend wydaje mi się jak najbardziej prawdziwy”. Wybaczcie, że lista nie jest uszeregowana tematycznie, ale jest to bezpośrednie tłumaczenie. A więc zaczynamy:

 • Poczucie własnej wartości wśród Wenezuelczyków.
 • Ustanowienie suwerenności kraju na arenie międzynarodowej.
 • Odzyskanie przemysłu naftowego, będącego w obcych rękach.
 • Odzyskanie OPEC jako organizację broniącą cen ropy naftowej.
 • Dynamiczny wzrost roli Wenezueli na świecie.

 • Wybudowanie metra w Valencji.
 • Wybudowanie metra w Maracaibo.
 • Wybudowanie metra w Los Teques.
 • Gotowy trolejbus w Meridzie.
 • Elektrownia wodna w Caruachi, termoelektryczna w Barinas – Zulia.
 • Uniwersytet Sportu w Cojedos.
 • Rozbudowa stosunków z Afryką, Azją i Europą.
 • Zaopatrzenie wszystkich instytucji (stworzonych w ramach Misji Barrio Adentro) w specjalistyczny sprzęt medyczny.
 • Sprowadzenie z Argentyny i Urugway specjalnego gatunku krów, w celu poprawy gospodarki zwierzęcej.
 • Wyposażanie szpitali w całym kraju inkubatorami pochodzącymi z Argentyny, Niemiec, Urugwaju i innych.
 • Stworzenie linii lotniczych Conviasa.
 • Utworzenie CVG Telecom.
 • Ratowanie ziemi dla rolnictwa.
 • Kraj daje chłopom ziemie pod uprawę.
 • Wyzwolenie kraju od Międzynarodowego Funduszu Walutowego – spłata całości zadłużenia.

  Caracas nocą

  Caracas nocą

 • Dywersyfikacja w handlu z krajami z całego świata: Stany Zjednoczone Ameryki Pn, Kuba, Jamajka, całe Karaiby, Argentyna, Urugwaj, Indie, Chiny, LItwa i kraje z którymi do tej pory nie nawiązywaliśmy współpracy gospodarczej – nasza gospodarka była uzależniona tylko od północnoamerykańskiej.
 • Dywersyfikacja w produkcji.
 • Rozwój instytucji SENIAT, dzięki czemu kraj staje się mnie uzależniony od ropy naftowej (z punktu wiedzenia finansowego). W chwili obecnej przychody z ekonomii Wenezueli przekraczają te – generowane przez przemysł naftowy.
 • Wzrost rezerw ropy naftowej z odzysku z Delty Orinoco.
 • Wzrost rezerw międzynarodowych.
 • Wejście do MERCOSUR.
 • Utworzenie Uniwersytetu Boliwariańskiego we wszystkich stanach Wenezeuli.
 • Otwarcie liceów w ramach Misji Ribas dla tysięcy ludzi.
 • Walka z analfabetyzmem, UNESCO ogłosiło kraj wolny od analfabetyzmu.
 • Spadek ubóstwa z 80% w 1998 roku do 30% w 2007 roku.
 • Wzrost liczby osób posiadających dostęp do czystej wody i energii elektrycznej.
 • Opieka nad bezdomnymi w ramach Misji Negra Hipolita.
 • Opieka nad setkami dzieci z ulicy.
 • Rekord zbiorów ryżu.
 • Rekord zbiorów kukurydzy.
 • Wzrost liczby osób objętych emeryturami.
 • Wzrost płacy minimalnej do $238, jest ona najwyższa w Ameryce Łacińskiej.
 • Realizowanie programu zrównania emerytur z minimalnym krajowym wynagrodzeniem.
 • Opieka nad setkami osób, które pozostały bez dachu nad głową.
 • Wzrost emerytur do 307 boliwarów.
 • Braterska solidarność z krajami dotkniętymi klęskami żywiołów: Chile, Perú, Ecuador, Cuba, Jamaica, Trinidad, – zgodnie z naszą konstytucją i lekcjami jakie uzyskaliśmy od bohaterów naszej ojczyzny.
 • Stworzenie szpitala kardiologicznego dla niemowlaków, gdzie już wykonano 60 operacji, zaś moce szpital jest w stanie wykonać 4.000 takich operacji rocznie.
 • Rozwój autostrady Antonio José de Sucre.
 • Rozwój autostrady José Antonio Páez z Portuguesa do Barinas.
 • Wykonana w 80% autostrada łącząca Acarigua z Barquisimeto.
 • Wybudowanie kolei łaczącej La Rinconada z Cúa.
 • Budowa kolei z Maracay do Barquisimeto.
 • Wybudowanie wiaduktu La Guaira – Caracas.
 • Utworzenie PETROSUR.
 • Utworzenie Petrocaribe.
 • Utworzenie TELESUR.
 • Utworzenie Boliwariańskiej Agencji Wiadomości (ABN). 
 • Utworzenie VIVE TV.
 • Odzyskanie ponad 10.000 instytucji edukacyjnych.
 • Utworzenie 58.236 nowych szkół.
 • Ustanowienie nowych koncesji na wydobycie ropy naftowej, stworzenie nowych stosunków z firmami naftowymi.
 • Zmiana polityki związanej z wydobyciem ropy naftowej. Do tej pory wiele firm zagranicznych (głównie z USA) wydobywało ropę naftową w Wenezeuli. Rząd tego kraju wprowadził uczciwą politykę odzyskiwania surowca.
 • Wszystkie spory dotyczące kontraktów na ropę, gaz i inne orzekane są przez wenezuelskie sądy, a nie jak do tej pory zagraniczne.
 • Wybudowanie fabryk ciągników, rowerów, samochodów osobowych i ciężarowych z parnerami takimi jak m.in. Iran, Białorusia, Chiny.
 • Partnerstwo z Brazylią na budowę rafinerii w Pernambuco, gdzie przetwarzane będzie 200.000 baryłek wenezuelskiej ropy naftowej.
 • Utworzenie ALBA jako alternatywa dla FTAA.

  Sprzedawca mango przy autostradzie

  Sprzedawca mango przy autostradzie

 • Odgrywanie ważnej roli w wyborze sekretarza generalnego Organizacji Państw Amerykańskich.
 • Osiągnięcię satysfakcjonujacych stawek cenowych za ropę naftową.
 • Spadek inflacji z 30% do 9%.
 • Tysiące ludzi odzyskało wzrok w ramach Misji Cudów.
 • Oczyszczanie Rzeki Guaira.
 • Pogłębianie rzeki Miso w Stanie Zuli, aby uchronić mieszkańców od powodzi.
 • Rozbudowa linii elektroenergetycznych prowadzących do mieszkańców Stanu Zulia.
 • Niepodległość Sił Zbrojnych Wenezeuli, będących do tej pory pod wpływem Szkóły Ameryk i Szkoły Tortur (znajdujące się w Ameryce Łacińskiej, założone przez USA i przez nie zarządzane).
 • Wycofanie się z misji wojskowej  Stanów Zjednoczonych w Forcie Tiuna.
 • Zmuszenie do opuszczenia kraju przez amerykańskich ekspertów, którzy zostali posądzeni o szpiegostwo w koszarach FAN.
 • Dywersyfikacja rynku dostaw zaopatrujących Siły Zbrojne.
 • Utworzenie Banco del Tesoro.
 • Utworzenie INAMUJER.
 • Wybudowanie nowego mostu łączącego Zulię z Barinas.
 • Utworzenie funduszu finansowego (w dolarach), który jest dźwignią inwestycyjną dla rozwoju Chin (4.000) i Wenezueli (2.000).
 • Utworzenie funduszu finansowego (w dolarach) Iran (1.000) Wenezeula (1.000).
 • Wybudowanie wenezuelskiej cementowni.
 • Wybudowanie wenezuelskiej cementowni Iran – Wenezeula.
 • Wyprowadzenie na orbitę satelity  „Simon Bolivar„. Satelita została wyprodukowana i wystrzelona przez Chiny. Dzięki temu Wenezuela kładzie nacisk na rozwój telemedycyny, teleedukacji oraz osiągnięcie niezależności informacji. Poza tym Wenezuelczycy będą mogli uzyskać dostęp do darmowej nawigacji sateliarnej.
 • Każda nowa fabryka zapewnia pracownikom dostęp do zastosowanych technologii . Po zakończeniu pracy w fabryce wiedza może zostać wykorzystana dla własnego użytku.
 • PDVSA spłaciła wszystkie długi oraz odsetki wobec Giełdy Papierów Wartościowych w Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn.
 • Obniżenie długu publicznego z 47,5 punktów w 2003 r do 25 pkt w 2006r.
 • Otwarcie czwartej lini metra w Caracas.
 • Rozszerzenie trzeciej lini metra od Plaza Caracas do Rinconady.
 • Misja Barrio Adentro.
 • Tworzenie serwisów internetowych ułatwiających życie Wenezuelczykom – dzięki nim można załatwić wiele formalności prawnych i konsultacyjnych, jak np. wydawanie paszportów,  świadczeń socjalnych, itd.
 • Misja Identity, dzięki której tysiące obywateli pozostający bez formalnej tożsamości korzysta w chwili obecnej z równych praw przysługujących wszystkich obywatelom Wenezueli.
 • Modernizacja kanału telewizyjnego VTV.
 • Odzyskiwanie historycznej przeszłości – prawdy historycznej.
 • Dostęp do kanalizacji w odniesieniu do osób, zwiększył zwiększył się z 14,5mln w 1998r do 21 mln w 2006r.
 • W oparciu o krajowy plan reorganizacji rzek, jezior i lagun dokonano regulacji rzek Acarigua w Acarigua, Guanare w Guanare, Turbio, Tocuyo, Yaracuy, Motatán, Tuy, San Pedro, Guairá.
 • W 1998 roku inwestycje w ochronę środowiska wynosiły 15 miliardów boliwarów, w 2006 roku nakład wynosił 1 bln boliwarów.
 • W 1998 roku 18,7 milionów osób, czyli 80% obywateli miało dostęp do wody pitnej. Od początku trwania rewolucji dostęp do wody pitnej wyniósł 93% (25 mln obywateli). Do roku 2010r wszyscy obywatele będą mieli dostęp do wody pitnej.
 • Od 1998 roku śmiertelność niemowląt spadła o 27%.
 • Przez osiem lat poziom „zbieralności” ścieków wzrósł z 62% do 80%.
 • Budowa i uruchomienie stacji oczyszczania ścieków w Ciudad Ojeda, która jest częścią reorganizacji jeziora Maracaibo, które ma być czyste w 2012 roku (na tym jeziorze znajduje się prawie cały przemysł wydobywczyc ropy naftowej Wenezeuli) 
 • Publikacja ponad 50 milionów książek  do bezpłatnej dystrybucji w celu podniesienia poziomu kulturalnego narodu.
 • Dofinansowanie bibliotek publicznych w kraju.
 • Tworzenie programu dla dzieci jeszcze nienarodzonych Simoncito.
 • Odzyskanie na potrzeby edukacyjne 10.000 szkół.
 • Dotacje do wszyskich przedszkoli wiejskich, indiańskich i przygranicznych.
 • Utworzenie 75.000 bibliotek w szkołach. Wybudowanie 6.000 szkół boliwariańskich.
 • Spłata wszystkich zobowiązań wobec nauczycieli z tytuły wynagrodzenia oraz znaczny wzrost płac dla tej grupy pracowników.
 • Spłata wszystkich wierzytelności względem nauczycieli, lekarzy i emerytów.
 • Wszystkie licea zamieniły się w bolivariańskie, w celu poprawy jakości nauczania.
 • Po 50 latach nauczyciele szkół katolickich Fe i Alegria otrzymali emerytury.
 • Odzyskanie przez PDVSA 26.000 tysięcy dolarów z renegocjacji umów związanych z ropą naftową.
 • Utworzenie Powiatów Społecznych PDVSA, które mają  za zadanie pomoc setkom gmin w kraju.
 • Mega otwarcie Uniwersytetu Village w Valles del Tuy. 
 • Plan więziennictwa, którego celem jest budowa miast więziennych w celu rozwiązania problemu więziennictwa.
 • Spadek zadłużenia Republiki o 8,13%.
 • Tworzenie i rozwój misji naukowy.
 • Utworzenie CIGMA.
 • Zobowiązanie pracodawców, od których wymaga się przedłużenia urlopów macierzyńskich dla kobiet karmiących piersią.
 • Krajowa sieć radioterapii, wyposażona w sprzęt przywieziony z Argentyny w zamian za ropę naftową. Sieć składa się z 19 ośrodków.
 • Stworzenie Koła Biznesowego  z różnymi państwami, w celu przyciągnięcia nowych inwestycji do kraju.
 • Oddział Radioterapii kobaltowej oraz Medycyny Nuklearnej w Barquisimeto.
 • Fabryka mleka w Barinas.
 • Szybka droga łącząca trzy duże miasta w Stanie Nueva Esparta: Porlamar – La Asuncion – Juangriego.
 • Remont i budowa stadionów piłki nożnej na Copa America 2007.
 • Krajowy plan gazyfikacji – gaz bezpośrednio do wszystkich społeczności.
 • Domy dla ofar nawałnicy Brett’s związanej z trzęsieniem ziemi w Cariaco.
 • Narodowy plan rozwoju turystyki, który odnosi się do pokazania prawdziwego oblicza Wenezueli – całej bogatej różnorodności i co bardzo istotnej jej ochrony.
 • Tworzenie sieci innowacji produkcyjnych w ramach Misji Nauka – celem tego jest zbiór twórczych pomysłów i ich odpowiednie wykorzystanie.
 • Stworzenie miasta wewnętrznego Jesusa Enrique Lozady połączonego z Uniwersytetem Stanu Zulia położonym w tym samym mieście.
 • Deklaracja nienaruszalności pracy, aby nie dopuścić do zwolnień.
 • Gwarancja świadczenia opieki zdrowotnej i darmowych leków w związku z zakażeniem wirusem HIV.
 • Stworzenie Miasta Kinowego na potrzeby kinematografii.
 • Projekt Orinoco Magna Reserve – Block 7 – wydaje mi się że chodzi tutaj o jakąś tamę zapewniającą energię, ale do końca nie jestem pewny.
 • Wyratowanie spod upadłości, wykupienie i poprawa stanu wenezuelskiego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych IVSS.
 • Stworzenie nowego Progaramu Opieki Zdrowotnej w ramach Misji Barrio Adentro 1.
 • Generalny remont głównych szkół w stolicy takich jak: Luis Espelozin, Gran Colombia, Reuplica de Bolivia, Agustin Acevedo, Andres Bello oraz pozostałych technikum.
 • Wydalenie nowych plemion, które nie tylko zapanowały nad wenezuelskimi oryginalnymi plemionami ale również skradły tajemnice ziemi.
 • Otwarcie teatru Terresa Carreno ora La Estancia Art Centrum im. Rumulo Gallegos dla całej populacji z krajowymi i międzynarodowymi teatrami. Teatry finansują się w chwili obecnej samodzielnie,  a wszyscy którzy pracują w teatrach zarabiają godne wynagrodzenie.
 • Sieć domów żywnościowych dla potrzebujących.
 • Program zamiany rańcz na domy mieszkalne (SUVI)
 • Budowa nowego wiaduktu Caracas – La Guaira – planowane ukończenie w 2007r – wykonane.
 • Budowa nowej autostrady Caracas – La Guaira (lotnisko) w 67%.
 • Odzyskanie portu Ceiba w Stanie Trujillo. Ten port posiada strategiczne znaczenie z uwagi na transport ropy naftowej, produkcji rolnej i zwierzęcej.
 • Wsparcie i rozwój krajowego sportu, który doprowadził do lepszych rezultatów na Olimpiadach sportowych. Podstawowym i nadrzędnym motywem jest aktywność fizyczna i poprawia zdrowia dla całej społeczności Wenezueli.
 • Rozwój samowystarczalności kraju w produkty żywnościowe, w celu uwolnienia kraju spod ponad 70% zależności kraju od produktów importowanych
 • Definiowanie polityki obronnej obywateli w celu promowania nowej kultury policyjne, w celu położeniu kresu bezkarności, protesty wynikające z dialogu społeczności nie zostają zniesione.
 • Odzyskiwanie dziedzictwa kulturowego w kraju.
 • Zdefiniowane i solidne zwalczanie handlu narkotykami i uwalnianie Wenezueli ze szpiegostwa DEA. 
 • Oczyszczanie instytucji ONIDEX, gdzie korupcja jest potężna mimo wcześniejszych środków zaradczych.
 • Pierwsza identyfikacja całej populacji Wenezueli.
 • Zawarcie umów na budowę gazociągu południowo amerykańskiego.
 • Budowa gazociągu łączącego Wschód z Zachódem (ICO).
 • Porozumienie z Kolumbią o wzajemnych dostawach gazu w ramach potrzeb obydwu krajów.
 • Plan rozwoju dla różnych zawodów, w różnych terytoriach kraju np. Północne Llanos
 • Zniesienie opłat czesnego w państwowych uczelniach.
 • Wzrost sektora samochodowego o 123,7% w ciągu 7 lat.
 • Misja Matki Sąsiedztwa – wspiera około 200.000 matek z ekonomicznymi problemami,
 • Misja Drzewo – w założeniu misji było posadzenie około 20 milionów drzew i w 2006 roku misja została w pełni zrealizowana,
 • Stałe tygodniowe informacje takie jak „Aló Presidente” i inne,
 • Ratowanie tożsamości, kultury i sztuki kraju,
 • Zatwierdzenie przez OEA (Organizacja Państw Amerykańskich) listu społecznego Ameryk zaproponowanego przez Wenezuelę,
 • Wraz z Urugwajem, Wenezuela stała się krajem gdzie doceniana jest demokracja. Wcześniej, przed rokiem 1998 Wenezuela pod tym względem zajmowała ostatnie miejsca,
 • Odrzucenie, powstałej podczas konferencji w Quito, propozycji USA o zmianie sił zbrojnych Latynoameryki w policję,
 • Odzyskanie przez państwo Autonomicznego Istytutu Kolejowego (z prywatnych rąk),
 • Wykonywanie Narodowego Planu Koleifikacji Wenezueli,
 • Utworzenie Demokratycznego Systemu Zatrudnienia (SISDEM) w PDVSA, mającemu zatrzymanie sprzedaży roponośnych terenów,
 • Zatrzymywanie automatycznej solidarności – jeżeli prawa obywatela zostały nadurzyte, istnieje możliwość odwołania się do sądu – przykład sprawy Kennediego i La paragua,
 • Po raz pierwszy w historii, Wenezuela przestrzega podziału kompetencji – każda władza działa w ramach własnej autonomii,
 • Wenezuela dywersyfikuje dostawców z każdego zakątka świata, w każdej dziedzinie i zakresie,
 • Uzyskanie przez Wenezuelę pozycji, z którą liczą się pozostałe państwa,
 • Wpływ rządu na banki w celu zmiejszenia odsetek,
 • Plan Oszczędzania Energi – Energetyczna Rewolucja – darmowa zmiana zwykłych żarówek na te energooszczędne,
 • Odzyskanie pozycji prezydenckiej – wcześniej kiedy prezydent przemawiał – ludzie wyłączali radia, dzisiaj miliony ludzi zainteresowanych jest tym co prezydent ma do powiedzenia,
 • Wzrost przeżycia noworotków o 73,18%,
 • Ponad 200.000 nowych absolwentów ukończyło studia w ramach Misji Ribas,
 • Ponad 800 wysoko wykwalifikowanych techników ukończyło Uniwersytet Bolivariański w Wenezueli,
 • Narodowy plan rozwoju uprawy czarnej fasoli, który ma uwolnić Wenezuelę od jej importu,
 • Szkolenia trenerów sportowych poprzez wymiany z Kubą,
 • Dzięki akcjom jakie podjęły rządy stanowe Stanów Sucre i Trujillo z rządem kraju, przestały one być na samym końcu pod względem najbiedniejszych w rozwoju,
 • Utworzenie firmy z Chinami w celu produkcji komputerów. Do tej pory wyprodukowano w Chinach 20.000 komputerów (w ramach działalności tej firmy). Pod koniec 2006 Wenezuela rozpoczęła produkcję komputerów,
 • Autostrada Charallave – Ocumare,
 • Utworzenie przez CVG- Telecom, 26 call center w miejscach, gdzie wcześniej nie istniały,
 • Utworzenie fabryki włókien optycznych,
 • Wzrost gospodarczy następowała 13 kwartałów z rzędu,
 • Pozycjonowanie kraju w kilku międzynarodowych organizacjach, m. in. przewodnictwo w grupie parlamentarnej Latynoameryki, udział w OIT, przewodnictwo w Parlatino,
 • Spadek wskaźnika bezrobocia do jednocyfrowego,
 • 13 medali osiągnęli sportowcy uratowani w ramach Misji Negra Hipólita,
 • Wybudowanie pierwszej narodowej kliniki w Apure – w chwili obecnej trwa budowa dzisięciu innych (w kraju), które będą ze sobą bardzo ściśle powiązane,
 • Utworzenie Strefy Przemysłowej w Palavecino w Stanie Lara,
 • Demokratyzacja informacji poprzez tworzenie i rozwój setek alternatywnych mediów,
 • Zatwierdzenie prawa społecznej odpowiedzialności w radio i telewizji,
 • Odzyskanie pragramu Naturalny Gaz dla Pojazdów,
 • Stała wsparcie i priorytetowe zachowanie wobec ofiar, ich rodzin, itp – jeszcze żaden rząd w historii Wenezueli tego nie uczynił,
 • Ponad 3 miliony chłopców i dziewczyn wzięło udzial w selekcji zawodników do międzyszkolnych gier sportowych – nie wydarzyło się to nigdy wcześniej, 
 • W chwili obecnej gospodarka Wenezueli nie tylko opiera się na ropie naftowej, ale również na wpłacanych podatkach  (dzięki akcji SENIATu) oraz odsetkach pochodzących z Banku Skarbu jak również zakupie obligacji pozostałych państw ,z których Wenezuela czerpie finansowe odsetki,
 • Wzrost konsumpcji jedzenia przez Wenezuelczyków,
 • W Olivitos (Stan Zulia), populacja flamingów karaibskich wzrosła do 6.700, (jest to główny ośrodek, który od 20 lat zajmuje się repredukcją zagrożonych gatunków),
 • Odnalezienie rozwiązania związanego z kontyngentem uniwersytetu UNEFA, utworzenie Uniwersytetu Bolivariańskiego w Wenezueli, rozwój Uniwersytetu Simona  Rodrígueza i innych,
 • Utworzenie pierwszej szkoły w ramach Misji Robinson, gdzie studenci uzyskają tytuł technika w zakresie petrochemicznym oraz rolnym i rolno-przetwórczym,
 • Utworzenie 255 technicznych szkół, gdzie studiuje 203 tyś. studentów. Ideą jest utworzenie 500 takich szkół, gdzie uczyć się będzie 500 tyś. studentów,
 • Najbardziej demokratyczny rząd jaki Wenezueal kiedykolwiek miała – z wolnością do wypowiedzi, bez prześladowań zwłaszcza politycznych,
 • Eliminacja podatku od bankowego debetu,
 • Utworzenie Banku Rozwoju (BANDES),
 • Utworzenie BANDES w Urugwaju,
 • Utworzenie Banku Południa (Banco del Sur),
 • PDVAL – produkcja i dystrybucja jedzenia po przystępnych cenach,
 • Program Społecznej Medycyny Integralnej, którego absolwentami będzie 10.000 doktorów,
 • Odcinek kolejki linowej San Agustin (San Agustin to jedno z Caraceńskich barrio – biednej dzielnicy położonej na zboczach górskich, gdzie dojazd do centrum zajmował dotychczas bardzo wiele czasu),
 • Trzeci i czwarty most na Rzece Orinoko,
 • Elektromagnetyczny połączenie kolejowe Caracas – La Guaira,
 • Odcinek kolejki liniowej łączącej Petare z Centrum (Petare to jedno z Caraceńskich barrio – biednej dzielnicy położonej na zboczach górskich, gdzie dojazd do centrum zajmował dotychczas bardzo wiele czasu),

Na tym jednak nie koniec, a korzystne zmiany, nowe projekty wciąż powstają. Wenezuela kładzie ogromny nacisk na rozwój wewnętrzny, zupełnie odcinając się od międzynarodowych finansów. Efektem tego, kryzys gospodarczy nie szkodzi gospodarce, a co najważniejsze przeciętnemu Wenezuelczykowi.