„Osobliwość jest blisko, kiedy ludzie pokonają bariery biologii”

Ray Kunweil