Orzechowe Subiektywy – Poezja Stachy

ORZECHOWE
SUBIEKTYWY
WYMYSŁ ROZDROŻA
MYŚL
NIE MYŚL
METAFIZYCZNA
WYPRAWA
WYROK POSZUKIWAŃ
DLA MNIE ROZJECHANA
KLAMKA
DOMKU
NAD STAW
NADSTAW
STAW
TAW
AW
A WE MNIE
DRĄŻENIE!