„Z dziećmi jest jak z pierdami – akceptujemy tylko własne”

– podsłyszane w pracy